عقد قرارداد با مجتمع تجاری تفریحی ستاره باران

قرارداد اجرای اولین پله کوزیکال و پیانو مسطح ایران در بزرگترین مجتمع تجاری تفریحی شمالغرب کشور .

شرکت دکاتک و مجتمع تجاری تفریحی ستاره باران  جهت اجرا و بهره برداری از پیانو زمینی و پله موزیکال قرارداد همکاری امضا کردند .

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.