باما در تماس باشید

باما برای راهنمایی های بهتر در ارتباط باشید.


آدرس

تبریز ، خیابان ورزش ، مرکز رشد و فناوری های پیشرفته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تماس باما

041-34406859

09386365817

09393230196

ایمیل

ali_mokhtari72@yahoo.com